«Створення кабінету для навчання дітей з особливими потребами» На реалізації

Автор проекту
Ольга Миколаївна Шрамко
Ольга Шрамко
Категорія
Освіта
Код
26

Короткий опис

Створити сприятливі соціальні умови для розвитку дітей із особливими освітніми потребами. Включити дітей з особливими потребами у соціальне середовище, в нормальну суспільно-корисну діяльність і адекватні відносини з однолітками.

Район

Адреса

Вугледар,Шахтарська,26, ЗОШ № 2

Бюджет на реалізацію

49 482 грн.
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема

Даний проект спрямований на дітей з особливими потребами з метою введення інклюзії в освітню сферу як динамічний процес позитивного реагування на багатоманітність учнівського контингенту та ставлення до індивідуальних відмінностей не як до проблем, а як до можливостей для збагачення навчального процесу допомогти дитині засвоїти матеріал, створивши належні умови.
Підхід, який пропагується Конвенцією ООН про права інвалідів, ґрунтується на тому, що інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для навчання, включаючи осіб з розумовими вадами, але й допомагає усунути бар’єри та зруйнувати деякі стереотипи їхньої поведінки на користь успішної адаптації в суспільному житті. Така концепція сприяє створенню суспільства, яке готове прийняти людей з інвалідністю замість того, щоб сторонитися їх.

Мета проекту

• Включити дітей з особливими потребами у соціальне середовище, в нормальну суспільно-корисну діяльність і адекватні відносини з однолітками. • Забезпечити рівні можливості у реалізації права на освіту для всіх дітей. • Врахувати потреби всіх користувачів: дітей, вчителів, батьків. • Підтримати політику, яка сприяє впровадженню інклюзивного навчання. • Покращити функціональність об’єкта для всієї громади.

Пропоноване рішення, щодо розв"язання проблеми і його обгрунтування

Кожна людина має право на освіту. ■ Усі діти можуть вчитися. ■ Кожен може зіткнутися з труднощами в навчанні в певних сферах або в певний час. Цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень. ■ Кожен може потребувати допомоги в процесі навчання. ■ Школа, вчитель, сім’я і суспільство несуть основну відповідальність за сприяння в навчанні. ■ Людські відмінності та цінності збагачують суспільство. ■ Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою. ■ Потрібно готувати всіх дітей до життя в інклюзивному суспільстві, якому властива толерантність і яке приймає різноманіття. ■ Учителі не повинні існувати самі по собі, діти потребують постійної підтримки в отриманні додаткових знань.

Для кого цей проект

Основна цільова аудиторія проекту - це учні з особливими потребами: діти з інвалідністю, з психофізичними вадами, з порушеннями мовленнєвого апарату, з синдромом гіперактивності, аутисти, діти вулиці, біженці тощо.

План заходів з реалізації проекту

1.Виділення приміщення для реалізації проекту.
2.Придбання матеріалу для ремонту класної кімнати.
3.Ремонті роботи.
4.Облаштування приміщення.
5.Втілення проекту.

Ключові показники оцінки результату проекту

1. Організація інклюзивного навчання, створення сприятливих соціальних умов для розвитку дітей із особливими освітніми потребами і забезпечення їм рівних прав в одержанні освітніх послуг. 2. Діяльність спрямована як на подолання наслідків порушень психофізичного розвитку, так і на формування у здорових учнів адекватних уявлень про однолітків з особливими освітніми потребами. 3. Удосконалення адекватних і специфічних форм організації освітньої інтеграції, посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання на формування життєвих компетенцій дитини. 4. Створення умов для подолання психологічного бар’єру з урахуванням рівня психофізичного розвитку, пізнавальних можливостей дітей із особливим освітніми потребами.